Klikkamine

Käimas on 2023. ja 2024. aasta klikkamine!
Lugupeetud lapsevanem!

Iga-aastaselt tuleb  lapsevanemal/ eestkostjal  kinnitada lapse treenimist  meie klubis, millega annate ka nõusoleku Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti  või Viimsi/Harku/Saku/Saue valla poolt makstava pearaha kandmiseks meie  klubi arvele.

NB! "Pearahad" on arvestatud juba õppemaksu sisse ning kinnituse andmisel õppemaks ei vähene. 

​NB! Kinnitust saab teha laste kohta, kes on vanuses 7-19a.

Kinnituse andmiseks palume  külastada linki (Tallinn/ Viimsi v.):

1. LIIGU: MÄÄRA ENDA VÕI OMA LAPSE SPORDIKLUBI SIIN

2. Kliksate SISENE E-TEENINDUSSE ning sisenete süsteemi Teile sobiva panga kaudu

   (võimalik ka ID-kaardiga).

3. EDASI VALIK-  MUUD TEENUSED: sporditegevuse toetus

     taotlust esitama  (nb! toetus ei tule Teile vaid klubile) 

4. ilmub teie lapse osalus klubides.

5. Klikake  sinisega tekstile, kus on kirjas: Kinnitan soovi toetuse andmise kohta

Jälgige, et peale "klikkamist" oleks teie lapse nime  ja aastarvude 2023, 2024 taga-  JAH.

TÄNAME! 

Harku valla, Saku valla ja Saue valla  lapsevanemad peaksid analoogset "KLIKKAMIST" tegema www.arno.ee kodulehe vahendusel.

 

Kui  Teie last ei ole süsteemis  näha siis: 

1. Teie lapse elukoht elanike registris ei ole Tallinn, Viimsi vald

2. Teie lapse vanus  on alla 7a.

3. Teie laps  on meie klubi poolt süsteemi veel  sisestamata.

Kui lapse nime  ei ole süsteemis näha, palume  ühendust võtta  klubiga.

piruett@piruett.ee .

Juhime tähelepanu, et juhul kui kui õpilase  seaduslik esindaja ei kinnita hiljemalt  25. novembriks (Tallinn, Viimsi) soovi määrata  kohaliku omavalitsuse  poolt makstav 7-19 aastaste laste sporditegevuse toetus MTÜ Võimlemisklubile Piruett, siis tõuseb Õpilase õppemaks pearaha saamata jäänud ulatuses (sõltuvalt kohalikust omavalitsusest 16.67- 28 EUR).

Teiste kohalike omavalitsuste "kinnitamise"  tähtajad ja tingimused: 

SAKU VALD       https://www.sakuvald.ee/sport

SAUE VALD       https://sauevald.ee/erahuvihariduse-toetus-erahuvikoolis-voi-spordiklubis-oppiva-lapse-eest1 

HARKU VALD    https://www.riigiteataja.ee/akt/405092023017 

 

Начинается klikkamine на 2023 и 2024 года!

Уважаемые родители!

https://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetust-saava-spordiklubi-maaramine

1.обознач свой или ребенка клуб ЗДЕСЬ

2.нажми на ВХОД E-TEENINDUSSE и заходите в систему через свой банк(возможен вход через ID-карту)

3.далее идете-MUUD TEENUSED:sporditegevuse toetus сделать заявку(taotlus)это получает клуб

4.обозначится зачисление вашего ребенка в нашем клубе

ликните на синий текст название клуба. Проследите, чтобы напротив имени ребенка появилось JAH

Благодарим

 

NB! подтверждение могут сделать дети в возрасте 7-19л.

Если у вас возникли проблемы, просьба обратиться piruett@piruett.ee.

Проживающие в  Harku, Saue, Saku делают klikkamine www.arno.ee !

Если Вы имеете сделать возможность klikkamine, но не сделали этого, клуб имеет право поднять оплату за тренировки.