Klubi

Võimlemisklubi "Piruett" asutati 1990.a. suvel. See oli keeruline aeg Eesti spordis, kuna spordikoolide olukord hakkas halvenema. Rühmi töötas lisaks Tõnismäe baasile veel Mustamäel, Lasnamäel, Õismäel ja Pirital.

Töötajaid oli 18. Juhatuse esimeheks valiti Jüri Kongas. Kuumaks 1990.a. oktoobris oli 20.- rubla, sisseastumismaks 5.- rubla.

Asutamisest kuni tänaseni on klubis töötanud Mall Kalve, Ain Kalde, Gaida Madar, Sirje Prii, Heli Kann.

Esimestel aastatel juhtisid klubi sisulist tööd Jüri Kongas - esimehena, Mall Kalve - peatreenerina, Ain Kalde - pearaamatupidajana ja Kristel Kivilo - administraator-sekretärina.

Raskeimad aastad klubile olid 1992, 1993, 1994.a. Näiteks 1993.a. oli klubis 4 täiskasvanute rühma, 3 lasterühma, 6 töötajat. Kuumaks 1993.a. oli 50.- EEK. Klubi oli lähedal likvideerimisele kui töötajate arv langes 5-ni ja liikmete arv 152-ni.

Murrang toimus 1995.a. kui ESS "Kalev" rentis klubile saali, kus praegu töötame. Rühmade arv tõusis 14-ni. Kuumaks oli 100.- EEK.

1996.a. on klubi ajaloos tähtis selle poolest, et presidendiks valiti hr. Tiit Padar - Tallinna Teedevalitsuse direktor (AS Tallinna Teed), kellega klubil on olnud väga ladus koostöö.

Klubi sisulises töös toimus märgatav muudatus 1997-98.a. Kui seni olid domineerinud täiskasvanute aeroobikaga tegelevad grupid, siis nüüd oli täiskasvanute ja laste rühmade arv esmakordselt võrdne (kaheksa).

Aastal 2002 on "Piruetis" 11 täiskasvanute ja 17 lasterühma, kellest 5 on valikrühmad. Tekkinud olukord võimaldab harrastada lisaks massilisele, tervistavale võimlemisele ka võistlussporti: ilu- ja rühmvõimlemist.

Klubi on korraldanud ühte ilusamat laste võimlemisüritust Eestis - Jõuluturniiri alates 1993. aastast. See pidu koosneb võistlustest (alguses indiv. iluvõimlemine, nüüd rühmvõimlemine) ja suurest kontsertkavast, kus esinevad kõik klubis tegutsevad lasterühmad.

Viis aastat järjest 1997-2001.a. on "Piruett" saanud Eesti parima võimlemisklubi karika, mille aasta töö tulemuste põhjal määrab Eesti Võimlemisliit. "Piruetile" on karikas omistatud massilise võimlemise arendamise ja kõrge meisterlikkuse eest. 

 

TÄHELEPANU!

Head VK Piruett klubiliikmed!


Võimlemisklubi Piruett juhtimine on püsinud muutumatuna aastast 1990 ehk hetkest, mil Klubi asutaja Mall Kalve loodut arendama hakkas. 

Alates loomisest on Klubi kasvanud ja arenenud tõusvas suunas. 

2009.a. tekkis vajadus luua Võimlemiskool Piruett. Koolis õpib täna 871 last. 

Klubi liikmeskonna moodustab enne 2009.a. kevadet klubisse astunud õpilased, Klubi liikmeks astunud võimlemist harrastavad daamid, Klubi treenerid ning teised Klubisse astunud isikud, kes Pirueti käekäigu vastu siiralt huvi tunnevad ning seda ka oma igapäevase tegevusega selgelt välja näitavad.

Kaks kuud tagasi, 27.01.2017.a. lahkus meie seast Klubi looja Mall Kalve.

Nii nagu püsis muutumatuna Klubi juhtimine, on püsinud muutumatuna ka klubi põhikiri alates 2007.a.-st.

Klubi struktuur muutus ka 2009.a. aprillis, mil loodi Klubi allasutusena Võimlemiskool Piruett.

Seoses eelnevaga vajaks kaasajastamist meie Klubi põhikiri, muutes see täpsemaks ja seaduspärasemaks.

Kuna tegemist on kaaluka dokumendi loomisega, palume kõigil hääleõiguslikel liikmetel saata Klubi kontorisse oma kehtiv e-posti aadress, et saaksime tutvumiseks edastada uue põhikirja projekti ning samuti saata kutse üldkoosolekul osalemiseks. 

Korraline üldkoosolek toimub 2017. a maikuu lõpus. Täpsema aja ja koha anname teada hiljemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti teel.

PS! Oma kehtiva e-posti aadressi palume Klubi liikmel saata hiljemalt 30.04.2017 aadressil:
piruett@piruett.ee 

Eelviidatud tähtajaks kehtiva e-posti aadressi saatmata jätmisel on Klubi juhatusel õigus liige Klubist välja arvata kui Klubi mitteaktiivne liige.

 

Avaldatud 30.03.2017.a.

 

 

KLUBI ÜLDKOOSOLEK:

Hea klubi liige!

MTÜ Võimlemisklubi Piruett juhatus kutsub kokku üldkoosoleku,
mis toimub 9.06.2019 algusega kl. 15.00  Tatari 58  ( Pirueti saalis).
Registreerumine algab 14.45

PÄEVAKORRA PUNKTID:

1. Koosoleku kodukorra kinnitamine
2. 2018.a. majandusaasta aruande tutvustamine
3. Revidendi ettekane 2018.a. majandusaasta kohta
4. 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine
5. 2019. eelarve ja tegevussuundade tutvustamine ja kinnitamine (NB! Sel korral veel valimisi  ei korralda)

6. Juhatuse liikmete valimise uue korra tutvustamine ja kinnitamine
7. Registreeritud küsimused ja sõnavõtud


Juhime tähelepanu:
klubi liikmel on üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Liige võib hääleõigust kasutada isiklikult või esindaja kaudu, kellele on antud kirjalik volikiri.
Üks esindaja võib olla volitatud maksimaalselt 10 liikme poolt.
Juhul, kui te ei saa üldkoosolekul osaleda, palume selleks volitada teist klubiliiget.
Volikirja võib saata digitaalselt allkirjastatult aadressil piruett@piruett.eepiruett@piruett.ee> või tuua klubi kontorisse  Tatari 58  Tallinn hiljemalt 1.06.2018.a.
Sõnavõtud palume registreerida hiljemalt 06.06.2018 aadressil piruett@piruett, märkides sõnavõtja isiku nimi, teema ning sõnavõtu pikkus.
Koosolekule palume kaasa võtta roheline liikmekaart, kuhu on märgitud klubiliikme maksu tasumine.

Kui teil on soov klubist välja astuda, siis selleks leiate vastava avalduse SIIT.
Klubi liikmemaksu tasumist saate kontrollida, pöördudes vastava küsimusega catrin@piruett.ee.

Juhatuse liikme valimise uue korraga tutvumiseks, palume kirjutada e-postile  catrin@piruett.eeLisainfo tel. 64 63 659

Lugupidamisega,
MTÜ Võimlemisklubi Piruett juhatus

avaldatud: 23.05.2019.a.