Klubi

 

Võimlemisklubi "Piruett" asutati 1990.a. suvel. See oli keeruline aeg Eesti spordis, kuna spordikoolide olukord hakkas halvenema. Rühmi töötas lisaks Tõnismäe baasile veel Mustamäel, Lasnamäel, Õismäel ja Pirital.

Töötajaid oli 18. Juhatuse esimeheks valiti Jüri Kongas. Kuumaks 1990.a. oktoobris oli 20.- rubla, sisseastumismaks 5.- rubla.

Esimestel aastatel juhtisid klubi sisulist tööd Jüri Kongas - esimehena, Mall Kalve - peatreenerina, Ain Kalde - pearaamatupidajana ja Kristel Kivilo - administraator-sekretärina.

Raskeimad aastad klubile olid 1992, 1993, 1994.a. Näiteks 1993.a. oli klubis 4 täiskasvanute rühma, 3 lasterühma, 6 töötajat. Kuumaks 1993.a. oli 50.- EEK. Klubi oli lähedal likvideerimisele kui töötajate arv langes 5-ni ja liikmete arv 152-ni.

Murrang toimus 1995.a. kui ESS "Kalev" rentis klubile saali. Rühmade arv tõusis 14-ni. Kuumaks oli 100.- EEK.

1996.a. on klubi ajaloos tähtis selle poolest, et presidendiks valiti hr. Tiit Padar - Tallinna Teedevalitsuse direktor (AS Tallinna Teed), kellega klubil on olnud väga ladus koostöö.

Klubi sisulises töös toimus märgatav muudatus 1997-98.a. Kui seni olid domineerinud täiskasvanute aeroobikaga tegelevad grupid, siis nüüd oli täiskasvanute ja laste rühmade arv esmakordselt võrdne (kaheksa).

Aastal 2002 on "Piruetis" 11 täiskasvanute ja 17 lasterühma, kellest 5 on valikrühmad. Tekkinud olukord võimaldab harrastada lisaks massilisele, tervistavale võimlemisele ka võistlussporti: ilu- ja rühmvõimlemist.

Klubi on korraldanud ühte ilusamat laste võimlemisüritust Eestis - Jõuluturniiri alates 1993. aastast. See pidu koosneb võistlustest (alguses indiv. iluvõimlemine, nüüd rühmvõimlemine) ja suurest kontsertkavast, kus esinevad kõik klubis tegutsevad lasterühmad.

Viis aastat järjest 1997-2001.a. on "Piruett" saanud Eesti parima võimlemisklubi karika, mille aasta töö tulemuste põhjal määrab Eesti Võimlemisliit. "Piruetile" on karikas omistatud massilise võimlemise arendamise ja kõrge meisterlikkuse eest. 

______________________________________________

Hea klubi liige!

MTÜ Võimlemisklubi Piruett juhatus kutsub kokku üldkoosoleku,
mis toimub 11.06.2020 algusega kl. 19.00  Tatari 58  ( Pirueti saalis) .  Juhul kui  COVID 19 viirus peaks uuesti hoogu võtma, teeme  koosoleku zoom keskkonnas.
Registreerumine algab 18.45

PÄEVAKORRA PUNKTID:

1. Koosoleku kodukorra kinnitamine
2. 2019.a. majandusaasta aruande tutvustamine
3. Revidendi ettekane 2019.a. majandusaasta kohta
4. 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine
5. 2020. eelarve ja tegevussuundade tutvustamine ja kinnitamine
6. Registreeritud küsimused ja sõnavõtud


Juhime tähelepanu:
klubi liikmel on üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel üks hääl. Liige võib hääleõigust kasutada isiklikult või esindaja kaudu, kellele on antud kirjalik volikiri.
Üks esindaja võib olla volitatud maksimaalselt 10 liikme poolt.
Juhul, kui te ei saa üldkoosolekul osaleda, palume selleks volitada teist klubiliiget.
Volikirja võib saata digitaalselt allkirjastatult aadressil piruett@piruett.ee  või tuua klubi kontorisse  Tatari 58  Tallinn hiljemalt 1.06.2020.a.
Sõnavõtud palume registreerida hiljemalt 06.06.2020 aadressil piruett@piruett, märkides sõnavõtja isiku nimi, teema ning sõnavõtu pikkus.
Koosolekule palume kaasa võtta roheline liikmekaart, kuhu on märgitud klubiliikme maksu tasumine.

Kui teil on soov klubist välja astuda, siis selleks palume esitada vastava kirjaliku avalduse.
Klubi liikmemaksu tasumist saate kontrollida, pöördudes vastava küsimusega catrin@piruett.ee

 Lisainfo tel. 64 63 659

Lugupidamisega,
MTÜ Võimlemisklubi Piruett juhatus