Klubi

Võimlemisklubi "Piruett" asutati 1990.a. suvel. See oli keeruline aeg Eesti spordis, kuna spordikoolide olukord hakkas halvenema. Rühmi töötas lisaks Tõnismäe baasile veel Mustamäel, Lasnamäel, Õismäel ja Pirital.

Töötajaid oli 18. Juhatuse esimeheks valiti Jüri Kongas. Kuumaks 1990.a. oktoobris oli 20.- rubla, sisseastumismaks 5.- rubla.

Asutamisest kuni tänaseni on klubis töötanud Mall Kalve, Ain Kalde, Gaida Madar, Sirje Prii, Heli Kann.

Esimestel aastatel juhtisid klubi sisulist tööd Jüri Kongas - esimehena, Mall Kalve - peatreenerina, Ain Kalde - pearaamatupidajana ja Kristel Kivilo - administraator-sekretärina.

Raskeimad aastad klubile olid 1992, 1993, 1994.a. Näiteks 1993.a. oli klubis 4 täiskasvanute rühma, 3 lasterühma, 6 töötajat. Kuumaks 1993.a. oli 50.- EEK. Klubi oli lähedal likvideerimisele kui töötajate arv langes 5-ni ja liikmete arv 152-ni.

Murrang toimus 1995.a. kui ESS "Kalev" rentis klubile saali, kus praegu töötame. Rühmade arv tõusis 14-ni. Kuumaks oli 100.- EEK.

1996.a. on klubi ajaloos tähtis selle poolest, et presidendiks valiti hr. Tiit Padar - Tallinna Teedevalitsuse direktor (AS Tallinna Teed), kellega klubil on olnud väga ladus koostöö.

Klubi sisulises töös toimus märgatav muudatus 1997-98.a. Kui seni olid domineerinud täiskasvanute aeroobikaga tegelevad grupid, siis nüüd oli täiskasvanute ja laste rühmade arv esmakordselt võrdne (kaheksa).

Aastal 2002 on "Piruetis" 11 täiskasvanute ja 17 lasterühma, kellest 5 on valikrühmad. Tekkinud olukord võimaldab harrastada lisaks massilisele, tervistavale võimlemisele ka võistlussporti: ilu- ja rühmvõimlemist.

Klubi on korraldanud ühte ilusamat laste võimlemisüritust Eestis - Jõuluturniiri alates 1993. aastast. See pidu koosneb võistlustest (alguses indiv. iluvõimlemine, nüüd rühmvõimlemine) ja suurest kontsertkavast, kus esinevad kõik klubis tegutsevad lasterühmad.

Viis aastat järjest 1997-2001.a. on "Piruett" saanud Eesti parima võimlemisklubi karika, mille aasta töö tulemuste põhjal määrab Eesti Võimlemisliit. "Piruetile" on karikas omistatud massilise võimlemise arendamise ja kõrge meisterlikkuse eest. 

 

TÄHELEPANU!

Head VK Piruett klubiliikmed!


Võimlemisklubi Piruett juhtimine on püsinud muutumatuna aastast 1990 ehk hetkest, mil Klubi asutaja Mall Kalve loodut arendama hakkas. 

Alates loomisest on Klubi kasvanud ja arenenud tõusvas suunas. 

2009.a. tekkis vajadus luua Võimlemiskool Piruett. Koolis õpib täna 871 last. 

Klubi liikmeskonna moodustab enne 2009.a. kevadet klubisse astunud õpilased, Klubi liikmeks astunud võimlemist harrastavad daamid, Klubi treenerid ning teised Klubisse astunud isikud, kes Pirueti käekäigu vastu siiralt huvi tunnevad ning seda ka oma igapäevase tegevusega selgelt välja näitavad.

Kaks kuud tagasi, 27.01.2017.a. lahkus meie seast Klubi looja Mall Kalve.

Nii nagu püsis muutumatuna Klubi juhtimine, on püsinud muutumatuna ka klubi põhikiri alates 2007.a.-st.

Klubi struktuur muutus ka 2009.a. aprillis, mil loodi Klubi allasutusena Võimlemiskool Piruett.

Seoses eelnevaga vajaks kaasajastamist meie Klubi põhikiri, muutes see täpsemaks ja seaduspärasemaks.

Kuna tegemist on kaaluka dokumendi loomisega, palume kõigil hääleõiguslikel liikmetel saata Klubi kontorisse oma kehtiv e-posti aadress, et saaksime tutvumiseks edastada uue põhikirja projekti ning samuti saata kutse üldkoosolekul osalemiseks. 

Korraline üldkoosolek toimub 2017. a maikuu lõpus. Täpsema aja ja koha anname teada hiljemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti teel.

PS! Oma kehtiva e-posti aadressi palume Klubi liikmel saata hiljemalt 30.04.2017 aadressil:
piruett@piruett.ee 

Eelviidatud tähtajaks kehtiva e-posti aadressi saatmata jätmisel on Klubi juhatusel õigus liige Klubist välja arvata kui Klubi mitteaktiivne liige.

 

Avaldatud 30.03.2017.a.

 

 

KLUBI ÜLDKOOSOLEK:

Head klubi liikmed,

Kutsume teid osalema MTÜ Võimlemisklubi Piruett korralisel üldkoosolekul, mis toimub 1.juunil 2017.a. algusega kl. 18.45 Pirueti väikeses saalis. Üldkoosoleku päevakorra projekt:

1. Koosoleku kodukorra kinnitamine

2. 2016.a. majandusaasta aruande tutvustamine

3. Revidendi ettekanne 2016.a. majandusaasta kohta

4. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine

5. 2017.a. eelarve ja tegevussuundade tutvustamine ja kinnitamine

6. Klubi liikme meelespea tutvustamine

7. Uue põhikirja arutelu ja vastu võtmine

8. Juhatuse liikmete valimise kodukorra arutelu ja võimalusel kinnitamine

9. Muud jooksvad küsimused

Lisateemade esitamine teretulnud.

Hiljemalt 25.05.2017.a. aadressil piruett@piruett.ee

Palume osalemisest/ mitteosalemisest klubisse teatada hiljemalt 30.05.2017.a.

Samaks kuupäevaks palume teada anda ka kui Teil ei ole võimalik koosolekul osaleda.

Sel juhul palume määrata lihtkirjaliku volikirja alusel oma esindajaks VK Piruett liige.

Digiallkirjastatud volikirja võib saata aadressil piruett@piruett.ee või tuua paberkandjal Pärnu mnt. 41, hiljemalt 30.05.2017.

Üldkoosolekule tulles palume kaasa võtta VK Piruett klubi liikme kaart (roheline).

Kui see puudub või olete kaotanud, palume sellest teada anda piruett@piruett.ee.

Lugupidamisega, MTÜ Võimlemisklubi Piruett juhatus

 

avaldatud: 18.05.2017.a.