Laste treeningud- üldinfo

Head võimlemishuvilised,
 
Usume, et iga kooliaasta algul ning kooli ajal otsivad paljud lapsevanemad oma lastele sobivat sportlikku tegevust. Ka meie klubisse helistatakse ja kirjutatakse igapäevaselt palju ning soovitakse kõikvõimalikku informatsiooni Pirueti treeningute kohta. Püüame järgnevalt tutvustada ja selgitada  Võimlemisklubi Piruett  peamisi  tegevuspõhimõtteid.
 
Kõigepealt 
-  meie klubisse on oodatud iga laps, kes soovib tegeleda võimlemisega.
-  pakume erineva vanusega lastele erinevaid võimlemisalasid suurema
    ja väiksema treeningkoormusega vastavalt lapse võimetele ja vanema soovile
-  katseid  harrastusrühmadesse  e i    t o i m u -   kõigile püüame leida võimetekohast tegevust.
    Võimekamate laste suunamine toimub hooaja sees või lõpus, vastavalt lapse arengule. Samuti hooaja lõpus või alguses "avatud trenni" raames.
-  lapsevanem valib kodulehelt sobiva aja ja kohaga treeningrühma ja
   viib lapse esimesse trenni, eelregistreerimine pole vajalik 
-  klubiga võib  liituda igal ajal 
 
Nüüd tähtsaim - ei ole oluline, millise võimete, ettevalmistusega või kehaehitusega on laps, tähtis on alustada!
Julgeme soovitada uutele lastele alustuseks tantsulist võimlemist, kuna meie klubis on juba 34 aastat toiminud süsteem, mille puhul klubisiseselt ja treeningute käigus käib laste võimete, oskuste ja töökuse "testimine" ning treenerid annavad lapsevanematele nõu, millises rühmas peaks laps treeninguid jätkama, kui esialgselt valitud rühma tegevus osutub kas liiga raskeks või liiga kergeks või muul viisil ebasobivaks lapsele.
Sellesama, heas mõttes "testimise" käigus suunatakse eriti võimekad lapsed (suurepärane painduvus, koordinatsioon, hüppevõime ja sobiv kehakuju) otse rühmvõimlemise treeningrühmadesse vastavalt vanusele.
Kellelgi ei peaks tekkima kartust, et laps ei leia "oma õiget kohta". Meie klubi treenerid omavad kutsetunnistusi, enamus on suurte kogemustega ja paljud Eesti võimlemises väga tunnustatud tegijad.
 
Kokkuvõtteks - igale lapsele jõukohane tegevus! 
Pirueti treenerite sooviks on pakkuda lastele meelepärast tegevust, mille käigus arendatakse lisaks kehalistele võimetele ka iseloomuomadusi, distsipliini, arvestamist kaaslastega, töökust, järjekindlust ja ka lihtsalt austust sportliku ja tervisliku eluviisi vastu. Ja palju, palju rõõmu ja tegutsemislusti pealekauba!
 
Missugused rühmad Piruetis on:
 
mudilaste võimlemine -  üldarendav, väga mänguline võimlemiselementidega muusika saatel toimuv tegevus; kasutatakse erinevaid väikelastele sobivaid vahendeid, õpitakse väga lihtsaid, juurdeviivaid harjutusi akrobaatika   algõppeks, tehakse vanusele sobivaid koordinatsiooni- ja rütmiharjutusi; soovituslik vanus 3 - 4 aastat; Piruetis tegutsevad mudilaste  rühmad Kesklinnas ja Lasnamäel;
 
hommikused rühmad - mõeldud lastele, keda vanemad soovivad treeningule tuua enne lasteaeda minekut või lastele, kes õpivad algklassides õhtupoolses või päevases vahetuses; töö sisu on mudilaste võimlemise ja tantsulise võimlemise põhimõtete  ühendamine vastavalt laste vanusele;  Treeningud toimuvad kolm korda nädalas. Kaks korda nädala sees hoimmikul ning kolmas kord nädalavahetusel. Tunniplaani leiate Kooli tunniplaani alt. 
 
-  akrobaatika -  poiste kehalisele arengule väga vajalik ja kasulik treeningvorm; nii üld- kui jõudu ja osavust arendav; kehavalitsemist, painduvust ja rühti treenivate harjutuste valikule on lisatud algõpetus minibatuutidel ja hoolauaga hüppamiseks; õpitakse ka vanusele sobivaid akrobaatikaelemente;
 
tantsuline võimlemine - parim põhi heale rühile, rütmitundele, keha valitsemisele, koordinatsioonile; läbi mõõduka koormuse, vanusele sobivate jõu- ja venitusharjutuste ning kõikvõimalike võimlemisvahendite kasutamise arendatakse kõike kasulikku, mida tütarlapse kehaline areng vajab; muusika kasutamine lisab treeningutele emotsionaalsust ja ühtlasi käivitab tüdrukute loomuliku graatsia ja väljenduslikkuse; Piruetis väga palju rühmi nii Kesklinnas kui kõigis filiaalides; 
 
- rühmvõimlemine - selle ala võib leida vaid meie klubi  valikrühmade tunniplaanist; need on grupid, mis enamasti on alustanud samuti tantsulisest võimlemisest, suutnud järjepideva ja mõtestatud tööga jõuda teatud tasemele (mis tegelikult on jõukohane peaaegu igale tüdrukule); rühmal on kutsetunnistusega treener, kes  koostöös lapsevanematega on otsustanud osaleda Eesti võimlemise võistlussüsteemis; väiksema nädalakoormusega harjutavad rühmad võistlevad nn. B grupis ja suuremaga A grupis; laste paigutus rühmades oleneb lapse võimekusest, kuid eelkõige treeningutest osavõtust.
 
iluvõimlemine -  tippspordiala, mis nõuab võimlejalt tunduvalt paremaid kehalisi eeldusi kui mistahes muu võimlemisala; treeningkoormused on suured juba alates miniklassist; harjutatakse ka nädalavahetustel ja käiakse palju võistlustel; suur tähtsus on lapse tervisel, kuna kaasaegne iluvõimlemine, eriti vahenditehnika nõuab järjekindlat ja sihipärast harjutamist; Piruetis on iluvõimlemise osakond, kuhu suunatakse andekaid tüdrukuid kogu klubist kokkuleppel nende vanematega
 
Loodame, et sellisest tutvustusest on abi kui otsite oma lapse vaba aja sisustamiseks sobivat harrastust! 
Igatahes on võimlemine kauneim ja sobivaim spordiala tütarlastele, neidudele ja naistele!
Meie võimlemiskooliga on võimalik  liituda kogu  hooaja vältel!