DOKUMENDID

Siin on leitavad kõik olulised Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskool dokumendid ja lepingud.

Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskooli liitumistasu 10 € (ühekordne ning lisatakse kuutasu arvele).

 

KOOLIST VÄLJA ASTUMISE AVALDUS

 

KOOLI ÕPPEPUHKUSE AVALDUS

 

ÕPPELEPING 2023-2024 (uuendatud seisuga 29.07.2022)  korrigeeritud punktid punasega

 

ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD 2023-2024   (uuendatud seisuga 29.07.2022) korrigeeritud punktid punasega

 

NB! Seoses hetkel maailmas valitsevaga ning majandusolude muutustega, viime sisse  muudatused ka meie õppelepingu vormis, õppemaksutasumise korras ning õppemaksudes alates 1.september 2022 a.

Muudatustest teavitame e-maili ning kodulehe vahendusel esimesel võimalusel!

Õppemaksude tõus sõltub treeningpaiga hinnatõusust ning THI muutusest võrreldes eelmise aasta sama ajaga.

Palume mõistvat suhtumist!

 

 

TEADE LAPSEVANEMATELE:

1.08.2023

Hea lapsevanem!

Seoses sellega, et hinnatõusud on mõjutanud ka meie poolt renditavate ruumide hindasid, tuleb meilgi paratamatult õppemaksu kergitada.

Alates 1. september   tõstame 5 EUR õppemaksu kõikidel  kesklinna  ja võistlusrühmade rühmadel sõltumata, kas treeningkoormus tõuseb või ei tõuse.

 

Võistlusrühmade õppemaksud  selguvad, kui on teada:

- missuguseks jääb rühma treeningkoormus;

- missuguses saalis treenitakse;

- mitu last rühmas treenib  jms.

Hindadest teavitab iga rühma treener lapsevanemaid ise. 

Üldprintsiip on ikka sama: Treeningkoormuse tõusul tuleb arvestada lisa hinnatõusuga, sõltuvalt treeningu koormuse tõusust: 30 min nädalas = 12.50 EUR, 1h nädalas = 25 EUR.

 

______________________________________________________________________

1.08.2022

Hea lapsevanem ja „piruetikas“


Muutunud olukord maailmas mõjutab elu meil Eestis, aga ka olukorda meie klubis.

29.07.2022 toimus klubi juhtkonna koosolek, kus muuhulgas arutati ka MTÜ Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskooli tegutsemist. Jõuti otsusele, et muutunud olukorras tuleb sisse viia ka muudatused kooli õppemaksude hinnakirja kujunemise alustes ning avaldamise põhimõtetes.

Eelnevatel aastatel on kodulehel avaldatud õppemaksude hinnakiri tekitanud lapsevanemates segadust, kuna õppemaksude hinnad on olnud erinevad sama vanusklassi või sama treeningkoormusega rühmadel.

Lähtudest eelpool toodust, on klubi juhatus edaspidiste arsuaamatuste vältimiseks teinud otsuse kehtestada 2022-2023 õppeaastast ühe 60 min treeningu  hinna, milleks on vahemik 4.50- 10.00 EUR (neli eurot ja viiskümmend senti kuni kümme eurot). Välja arvatud eratunnid.
St. rühma õppemaks kujuneb vastavalt treeningkoormusele. Lõpliku õppemaksu kujundamisel võetakse arvesse rühma kuuluvate laste arvu, treeningpaiga saalihinda jms.

Klubi kodulehel avaldatakse harrastusrühmade (tantsuline võimlemine, akrobaatika harrastus ja lasteaiad) kuuhind, mis on arvutatud kuu keskmise treeningkoormuse alusel.

Võistlusrühmade õppemaksud edastakase lapsevanematele kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil- klubi administratsiooni ja/või rühma treeneri poolt.
Õppelepingu ja õppemaksutasumise korra muudatused on leitavad: http://www.piruett.ee/dokumendid/


NB! Õppemaksu tõus kõigil rühmadel minimaalselt 20% , seda ka juhul, kui treeningkoormus ei tõuse. Treeningkoormuse tõusul tuleb arvestada lisa hinnatõusuga, sõltuvalt treeningu koormuse tõusust: 30 min nädalas = 12.50 EUR, 1h nädalas = 25 EUR.