HEA LAPSEVANEM

HEA LAPSEVANEM
28.09.2016

 

 

Loodetavasti oled juba kuulnud, et käesolevast õppeaastast alustab klubi juures tööd VK Piruett hoolekogu. 

 

Hoolekogu peamine eesmärk on klubi ja lastevanemate vahelise infovahetuse kvaliteedi tõstmine ning koostöö laste arengu toetamisel.

 

Hoolekogu hakkab täitma järgmiseid ülesandeid:

 

  • klubi ja lastevanemate vahelise info- ja mõttevahetuse toetamine;

  • paremate treeningtingimuste loomisele kaasaaitamine;

  • võimlejate, koostööpartnerite ja lastevanemate seisukohtade esindamine klubi juhatuses;

  • klubi juhatusele tagasiside andmine eelarveprioriteetide ja arenguplaanide osas;

  • klubi tuntuse ja hea maine säilimisele ning tugevdamisele kaasaaitamine;

  • lastevanemate nimekirja ja kontaktandmete hoidmine ning perioodiline uuendamine.

 

Kui tunned, et soovid oma lapse harrastuse jaoks oluliste otsuste langetamises kaasa rääkida, siis anna endast esimesel võimalusel märku aadressil piruett@piruett.ee.

 

Ettepanekute esitamise tähtaeg on juba ÜLEHOMME - 30. septembril.

 

 

HOOLEKOGU TÖÖKORD