Tallinna Spordi- ja Noorsooameti pöördumine

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti pöördumine
25.03.2020

Head spordiklubide juhid ja treenereid!

Hetke kriis on tõsiasi, mis on kujunenud ulatuslikumaks ja raskemaks kui keegi prognoosida oleks osanud ja mis on suureks väljakutseks meile kõigile. Olukorra leevenemiseni viib vaid meie ühine tegevus ja pingutus.

Olles ise vastutustundlik ja järgides viiruse leviku piiramiseks antud soovitusi ja nõudeid oleme astunud suure sammu edasi. Samas ei piirdu meie tegevuse mõju ainult iseendaga. Meie võimuses on kaitsta ja toetada ka oma lähedasi. Ja veelgi enam. Meie igapäevatöö on ka kriisi ajal tihedalt seotud noortega. Kutsun Teid kõiki üles andma oma panus noorte teadlikkuse tõstmisel! Oleme täheldanud, et noorte teadlikkus olukorra tõsidusest jätab soovida, märgatud on noorte riskikäitumist (gruppidesse kogunemine, haigena ringi käimine, joogipudeli jagamine jms).

Palume Teie abi, et noorteni jõuaks teadmine, et tegemist on tõsise olukorraga. Kõik rakendatud meetmed on kasutusele võetud selleks, et meid kaitsta. Olles hoolas on võimalik nakatumist vältida. Iga inimene vastutab lisaks iseendale ka oma lähedaste ees. Jäädes ise haigeks on suur tõenäosus, et ka keegi noore lähikondlastest jääb haigeks. Seda ei soovi ju keegi.

Viiruse leviku tõkestamiseks ja ise haigestumise vältimiseks tuleks:

 • vältida rahvarohkeid kohti ja grupiviisiliselt (mitte enam kui 2 inim) liikumist (sh trenni tehes)
 • mitte kasutada avalikus kasutuses olevaid trenažööre, mänguväljakuid
 • mitte jagama kaaslasega joogipudelit
 • hoida inimestega suheldes turvalist distantsi (ca 2m)
 • pesta või desinfitseerida käsi päevajooksul korduvalt (sh pärast väljast tulekut)
 • köhides katta suu käsivarrega mitte peopesaga
 • haigussümptomite ilmnemisel (köha, nohu, palavik jms) hoiduda teiste inimestega kontaktist ja teavitada sellest koheselt oma vanemaid
 • järgida ise antud juhiseid ja suunama seda tegema ka oma kaaslasi

Mõistame ja oleme teadlikud, et spordiklubide olukord on kehtestatud eriolukorra ajal kujunenud väga keeruliseks. Üheks väljakutseks on kindlasti treeningtöö korraldamine kaugjuhendamise teel. Meile laekunud tagasiside põhjal on hea meel näha, et suur osa klubidest on olustikuga kohanenud ja igapäevane treeningtegevus on uuel viisil jätkunud. Aitäh!

Spordi- ja noorsooametile on laekunud klubidelt tagasiside, mis käsitleb lapsevanemate omaosalustasude laekumiste halvenemist, erarendipindade omanike paindumatust renditasu alandamiseks, soove linna spordibaaside rendihindades soodustuse saamiseks jm. Kuigi olukord on keeruline, tuleb linn antud olustikus klubidele vastu nii palju kui võimalik – nt juba praegu on kinnitatud, et klubidele jätkatakse sporditegevuse toetuste maksmist. Seda eeldusel, et treeningute korraldamine jätkub kaugjuhendamise teel. Linna spordirajatiste lepingutega sätestatud renditasude võimalike soodustuse osas on lahendused väljatöötamisel.

Olukord klubidele lastevanemate poolt makstava omaosalustasude osas on keeruline. On ilmselge, et lapsevanemate makstav ringitasu moodustab olulise osa klubide eelarvest. Spordi- ja noorsooamet siin midagi konkreetset ette võtta ei saa, kuid saame anda soovitusi, mille ühisel rakendamisel võiks olla positiivne mõju:

 • Seis on keeruline nii klubide kui ka perede jaoks (paljud lapsevanematel ei ole ajutiselt tööd või nad on selle kaotamas). Laste treeningtegevuse korraldamise osas palume klubidelt solidaarset lähenemist, et ükski lapsed kriisi ajal unarusse ei jääks ja nende juhendamisega edasi tegeletaks (ka juhul, kui omaosalustasu maksmisega on probleeme. Linn jätkab sporditegevuse toetuse maksmist).
 • Klubidel tuleb olla aktiivne ja lapsevanemani viia veendumus, et vaatamata muutunud olukorrale on klubi poolt treeningtegevus korraldatud. Kui klubi-laps-lapsevanem vaheline infovahetus/plaanide edastamine/tagasiside andmine on aktiivne, siis ka omaosalustasude mitte laekumiste protsent võib olla väiksem
 • Tegemist on pikemaajalise mõju omava kriisiga, mis toob kaasa arvestatava majandusliku mõju kõigile. Klubid võiksid kaaluda läbi võimaluse kriisi perioodiks, kui treeninguid viiakse läbi kaugjuhendamise teel, teha lapsevanematele omaosalustasudes hinnaalandust. See võiks olla meede, et tagada omaoslustasude laekumiste järjepidevus. Linna toetus kriisi ajal klubidele ei vähene, on klubisid, kellel on kulusid, mida kriisi perioodil tegema ei pea (spordibaaside rent, transport, laagrid jm). Loomulikult on siin kitsaskohti (sponsorite toetuse vähenemine jm), mille on samuti oma mõju. Siiski, olukorra keerukust arvestades on meie soovitus võimalusel viia klubide omaosalustasu määr kriisi ajaks 50-75%ni tavatasust.

Lõpetuseks tänan kõiki senise panuse ja pingutuse eest noorte kaasamisel!

Loodan väga, et spordivaldkond laiemalt ja sealhulgas Tallinna spordiklubid on piisavalt tugevad, et need rasked ajad üle elada.

 

Koos oleme tugevad!