OSAKONNA VABATAHTLIKE AKTIIVGRUPP

Hea lapsevanem,  vanavanem, tädi, onu, klubi endine või praegune võimleja, lihtsalt fänn või sõber!

Hooajal 2023- 2024 oleme alustamas "uut projekti", millega soovime klubis hoogu anda kogukonna tunde loomisele.

Suures klubis nagu seda on Piruett  (ca. 600 last), on kogukonna tunnet ja ühtsust üsna keeruline tekitada, sest treeningpaigad on erinevates saalides  laiali üle Tallinna, samuti  treenerite poolt läbiviidavad treeningud. See aga tähendab, et lapsed treenivad samuti väga erinevates kohtades  ning kuigi palju kokku ei puutu.

Ühtekuuluvustunnet  aitavad tekitada meie iga-aastased kevad- ja jõulukontserdid aga ka võistlused, festivalid, milles lapsed osalevad. 

Kuidas aga sündmusel aru saada, et tegemist  on Pirueti lastega, treeneritega, lapsevanematega? Kuidas me saame sündmusel ühte hoida?

Selleks kuulutame välja OSAKONDADELE  VABATAHTLIKE  AKTIIVGRUPPIDE LOOMISE.

Ankeeti vabatahtlikuna aktiivgrupis oslemiseks saab täita SIIT

Palume vastata hiljemalt 10.09.2023, et saaksime hakata planeerima kogukonna aktivistide koosolekuid ja sündmuste ettevalmistusi.

Infokogumise järgselt moodustame  osakonnapõhised AKTIIVGRUPID, mille koosoleku kutsume kokku  hiljemalt 1 nädal enne esimese  sündmuse toimumist.

Osakonna kogukonna aktiivgrupp:

-  valib endi seast välja nn. esindaja, kes osaleb vajadusel klub/kooli juhtkonnaga sündmuste eelselt  koosolekutel või on otsekontaktis juhtkonnaga

- teeb vähemalt 1 x kuus koosoleku, milles arutatakse eesolevate sündmustel osalemist

AKTIIVGRUPI EESMÄRK:

Osakonna  põhiselt võistlustel ja sündmustel kogukonna tunde tekitamine, klubi võimlejate toetamine.

Tähelepanekute ja ideede edastamine klubi juhtkonnale.

Kuidas seda kõike teha, seda arutame koos ühiselt koosolekul, ent mõtted võib juba kirja panna ankeedis.

OOTAME KÕIKI AKTIIVSEID  ANKEETI TÄITMA! :)