DOKUMENDID

Siin on leitavad kõik olulised Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskool dokumendid ja lepingud.

Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskooli liitumistasu 10 € (ühekordne ning lisatakse kuutasu arvele).

 

KOOLIST VÄLJA ASTUMISE AVALDUS

 

KOOLI ÕPPEPUHKUSE AVALDUS

 

2021 - 2022 õppeaasta Õppeleping (uuendatud seisuga 12.07.2021)  korrigeeritud p. 3.6.

 

2021 - 2022 õppeaasta Õppemaksu tasumise kord   (uuendatud seisuga 12.07.2021)  lisatud p.5.1., korrigeeritud 9.3.

2021-2022 ÕPPEMAKSUDE INFO    LISATUD 31.08.2021 SEISUGA

NB! Alates 1.01.2022 on mõnedel rühmadel muudetud õppemaks, seoses tunnikoormuste muudatusega.

 

________________________________________

seisuga: 10.09.2020

COVID- 19 tõkestamine meie klubis

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi